1. Podaci o osiguranju  2. Obračun premije  3. Ugovarač  4. Osigurana lica  5. Dostava  6. Potvrda porudžbine  7. Plaćanje
Prva destinacija
*
Početak osiguranja
  Select date
 
2017
2018
2019
2020
 
januar
februar
mart
april
maj
jun
jul
avgust
septembar
oktobar
novembar
decembar
U formatu (dd.mm.gggg)
Trajanje osiguranja
broj dana boravka u inostranstvu *
Istek osiguranja
  Select date
 
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
 
januar
februar
mart
april
maj
jun
jul
avgust
septembar
oktobar
novembar
decembar
Napomena
Polisa osiguranja mora biti zaključena prije početka putovanja u inostranstvo.
U suprotnom smatraće se nevažećom i troškovi liječenja neće biti nadoknađeni.
Popunite obavezna polja